Vårens första tisdagsträff var tänkt att genomföras onsdagen den16 februari med ett besök av C A8. Styrelsen har dock beslutat att ställa in denna aktivitet. Smittspridningen är galopperande och styrelsen kan inte ta på sitt ansvar att utsätta föreningens medlemmar för denna risk.

I samråd med C A8 kommer ett nytt möte att planeras in senare, förmodligen efter sommaren.