Ing 2 bestrider Högvakt 13/10—20/10. Regementet avser att genomföra traditionell samling med kaffe och bulle efter genomförd pågång lördagen den 16/10, ca kl. 1400. Samlingsplats är Grillska Huset (Stadsmissionens kafé) Stortorget, Gamla stan.

 

Vid samlingen kommer stf regementschefen Torbjörn Persson att presentera vad som händer på regementet och försvarsmakten i stort.

 

Vi vill att ni anmäler deltagande senast 2021-10-01 till mig på mail