Årsmötet genomförs på Miliseum i Skillingaryd den 11 september klockan 17.00

Se särskild kallelse som bifogades vår medlemstidskrift.