Mot bakgrund av den pågående coronapandemin, har Försvarsmakten beslutat att anpassa ambitionsnivån för högtidlighållandet av veterandagen 2021. En anpassad direktsänd ceremoni ersätter det vanliga firandet.

Närmare uppgifter kring hur denna direktsändning kommer att göras tillgänglig är i skrivande stund okänt/webmaster.

I Eksjö genomförs en mindre ceremoni samma dag. Vår ordförande deltar med föreningens standar.