Välkommen till Club A 6

 

Club A 6 är en lokalavdelning till Kamratföreningen Smålandsartillerister. Club A 6 samlar Smålandsartillerister i Mälardalen.

Kontakta någon i styrelsen om Du är intresserad av Club A 6.

 

Styrelsen

Ordförande: Rune Hall, tel 08-560 244 77
Vice Ordförande: Arne Arvidsson, tel 070-508 01 02
Sekreterare: Torsten Gerhardsson, tel 08-510 111 34
Kassör: Ulf Lindén, tel 070-630 43 05
Ledamot: Ove Gardelius
Styrelsesuppleant: Carl-Johan Wilson