Vi träffas i Vattenledningsparken (vägen mot Odensberg). Lennart Angselius, före detta stadsträdgårdsmästare, berättar om Vattenledningsparken och dess historia.

Anmäl till klubbmästaren senast den 26 april.