Vi träffas på ”Hasse på Sjökanten”. Regementsförvaltaren vid Ing 2 Christer Reimertz informerar oss under rubriken ” Att göra militär karriär 2021”. (Möjligheter, löner, grader och andra förmåner.)

Fika till en kostnad av 30 kronor. Anmälan senast den 22 februari.

Alternativ aktivitet: se tisdagen den 2 februari.