Patrik Nyman, beredskapssamordnare på Jönköpings kommun, informerar om ”Beredskapsarbetet i Jönköpings kommun”.

Platsen är Brandstationen, Vasavägen 1, Jönköping.

Möjlighet till fika. Kostnad 30 kronor. Anmälan till klubbmästaren senast den 25 januari.