Kransnedläggningen den 30 oktober genomförades, i övrigt är Kamratföreningen Smålandsartilleristers höstprogram inställt.

Coronavirusets härjningar fortsätter och styrelsen kan inte ta på sitt ansvar att samla medlemmar, där många tillhör riskgrupper, till gemensamma inomhusträffar med den smittorisk som finns. Kransnedläggningen genomfördes utomhus och kunde därför genomföras, däremot blev det ingen samling med fika efter kransnedläggningen.Istället för fika erbjöds en guidad rundvandring på Östra kyrkogården.

Styrelsen kommer att ta beslut aktivitet för aktivitet under våren intill dess att det är tryggt att återgå till normala rutiner.