2020-09-05, Artilleriduellen. Genomförs enligt plan eftersom den sker utomhus.

Regementsmästerskapet i golf, Artilleriduellen, genomförs på A6 Golfklubbs bana i Jönköping lördagen den 5 september. Samling för lottning klockan 08.00. Richard Prahl ansvarar.

Efter genomförd tävling är det samling för prisutdelning och lunch, omkring klockan 14.00.

Anmälan senast den 20 augusti till Richard Prahl på telefon 070-577 04 82, eller via e-post, .