2020-08-26 BOULE-turneringen är tillsvidare inställd. 

Höstens bouleomgångar är inställda. 

Om smittoläget förbättras drastiskt börjar vårens turnering den 20 januari. Men det är nog en dröm att stilla bedja om så som läget ser ut nu.