Med hänsyn till det rådande smittoläget har styrelsen för Kamratföreningen Smålandsartillerister beslutat att ställa in samtliga aktiviteter (gäller även Boule) från och med nu och fram till dess att höstprogrammet börjar. Vi får hoppas på att läget har förbättrats till dess.

 

Väl mött till hösten!