Samling vid Munksjöporten, korsningen Barnarpsgatan - Drottninggatan klockan 18.00, OBS TIDEN!

Vi får en guidad visning av fabriksmuséet. Hela turen beräknas ta en och en halv timma.

Anmälan om deltagande till klubbmästaren, 076-798 42 24, eller via e-post: , senast den 29 april.