"Sjöfarten på Vättern under 100 år".

Jan Göthberg gästar oss och berättar om sin tid på Vättern.

Fika serveras till det facila priset av 30 kronor.

Anmälan till klubbmästaren, 0703-67 98 33, eller via e-post: , senast den 30 januari.