Kamratföreningens 82:e årsmöte hölls den 23 mars 2019 på restaurang Hasse på Sjökanten vid Rocksjön.


2019 03 23 5
Årsmötet samlade 49 föreningsmedlemmar. Som traditionen bjuder inleddes årsmötet med att nuvarande ordföranden Bo Romedahl hälsade alla välkomna varefter mötet stående åhörde Smålands Artilleriregementes marsch.

Därefter stämde ordföranden till stillhet och parentation hölls över sedan senaste årsmötet avlidna medlemmar. Parentationen avslutades med en tyst minut i stilla begrundan över avlidna kamrater.

 2019 03 23 3

Årsmötesförhandlingarna öppnades av Bo Romedahl som valdes att leda årsmötet med Anders Leicht som mötessekreterare.

Bo Romedahl omvaldes till ordförande för föreningen för ytterligare ett år. 
Ny i styrelsen är Kurt Lindberg som ersätter Lars Fogelquist.

Övriga i styrelsen är Bo Mattsson, Pille Nyquist, Sven Engkvist, Anders Leicht, Göran Johansson, Nils-Göran Olsson, Lennart Andersson, Anders Gustafsson samt Bernt Holtz. Till revisorer för föreningen valdes Richard Ekstrand och Evald Persson.

Mötesordföranden Bo Romedahl berättade sedan kortfattat om styrelsens arbete och föreningens kommande aktiviteter, de så kallade tisdagsträffarna, samt vårresan.

Han informerade även om styrelsens arbete med bland annat en rekryteringskommité. Ordföranden framförde även hälsningar från kamrater, som av olika skäl, inte kunde delta vid årsmötet.

Kjell Svenningsson fick sedan ordet och reflekterade över nuvarande aktiviteter på kasern och övningsfält. Han tackade även styrelsen för det gångna årets arbete. 

         Mötesordföranden, Bo Romedahl, tackade alla för visat intresse och för det förtroende man visat honom under hans tid som ordförande. Han tackade styrelsen för engagerat och bra arbete under det gångna året.

  2019 03 23 8


En blomma och kamratföreningens hedersmedalj i silver överlämnades också till Lars Fogelquist som ett synligt bevis på uppskattningen av hans mångåriga arbete i styrelsen.

 2019 03 23 6

         Även Lennart Svensson, och

2019 03 23 9


Richard Prahl avtackades för sina insatser som revisorer. 

 

Därefter förklarade Bo Romedahl årsmötet för avslutat.

2019 03 23 7

Efter årsmötesförhandlingarna kåserade före detta rikshemvärnschefen, generalmajoren och medlemmen i kamratföreningen, Roland Ekenberg, om sina många år inom frivilligrörelsen. På sitt sedvanligt lättsamma sätt beskrev Roland sin resa från mycket ung medlem i Artilleribefälsföreningen till att så småningom avsluta sin karriär med att bli den rikshemvärnschef som suttit längst av alla.

 2019 03 23 11

Roland Ekenberg i berättartagen.

 

Efter anförandet tackade ordföranden för kåseriet och åhörarna gav Roland en rungande applåd.


Årsmötesdagen avslutades med att deltagarna avnjöt en gemensam lunch under trevlig samvaro.