Torsdagen den 30 maj firas Garnisonens dag i Eksjö.

Torsdagen 30 maj firas Garnisonens dag i Eksjö.

Firandet är förlagt till Ränneslätt.

Dagen börjar med en invigning vid den så kallade Skedalabaracken klockan 11.00

I anslutning till Skedalabaracken finns ett informationstorg och på det finns bland annat några av våra veteran- och anhörigföreningar representerade. Efter invigningsceremonin är det förevisningar med Ing 2, SWEDEC, Hemvärnet och traditionsföreningarna i terrängen i närområdet.  Beräknat avslut för dagen är klockan 15.00.

Program 
11.00 Garnisonschefen hälsar välkommen 
11.05 Flyguppvisning med JAS 39 Gripen 
11.20 Förevisningar på fyra stationer med start kl 11.20, 12.15, 13.10 och 14.05 
15.00 Garnisonens dag avslutas
 

För att hedra veteraners insatser sker som en del av programmet kransnedläggning vid Eksjö garnisons gravvård på St Lars Kyrkogård klockan 13.00.

Möjlighet till samåkning. Anmäl behov till Anders Leicht,  eller på telefon 0393-231 31 senast den 27 maj.