Onsdagen den 29 maj klockan 14.00 firas Veterandagen traditionsenligt i Stockholm.

Transport erbjuds enligt nedan (inklusive program):

Buss avgår från Växjö, Coop Extra Norremark, kl 05.15.

Buss avgår från Eksjö, besöksparkeringen vid Ing 2, kl 0700. Kort rast på vägen upp.

 

På plats i Stockholm följer vi utställningar och ceremoni. Det finns möjlighet att köpa lunch och fika. Anmälda deltagare bjuds på middag i mässtältet efter ceremonin. Alla som anmäler sig att medfölja i vår buss anmäls av mig. Ingen matbiljett behövs.

 

Tyvärr kan vi inte följa kvällens program. Buss avgår ca 17.30. Exakt tid överenskommes på plats i bussen.

 

Anmäl via mail till senast den 15 maj.

Ange Namn och mobilnummer samt om du kliver på i Växjö eller Eksjö.

Välkomna!

Maria Hedbrant

0381-180 48

 

Program för Veterandagen 2019-05-29 (med reservation för förändringar)

Kl. 0800        Flaggorna hissas.

Kl. 0900        Utställningsområdet öppnar.

Kl. 0900        Presentationer i mässtältet av insatserna UNEF II och

                     fältsjukhusen i Korea.

Kl. 1300        ÖB mottagning för särskilt inbjudna gäster i mässtältets

                     VIP-avdelning.

Kl. 1330        Musikkår, Fanvakt, FM fanborg, fanförare från

                     veteranerna med fanor samlas på samlingsplats.

Kl. 1405        Inmarsch av musikkår, varefter samlingsmusik spelas.

Kl. 1415        Inmarsch av fanborg och utgångsgruppering överst på

                     läktarna.       

Kl. 1415        Samtliga inbjudna, myndighetschefer, inspektörer,

                     förbandschefer, attachéer, veteraner, medaljörer, anhöriga

                     m fl. skall ha intagit sina platser.

                     Kransbärarna intar position vid veteranmonumentet.

Kl. 1425        Inmarsch av fanvakten.

Kl. 1430        Ceremoni påbörjas.

Kl. 1545        Ceremonin avslutas.

Kl. 1545        Besökare ges möjlighet att lägga ned medhavd blomma.

Kl. 1600        Mat och samkväm i mässtältet.               

Kl   1730 (ca) Bussen återvänder hemåt.

-2100             Utdelning av ”Peacekeeper of the Year”
                      Underhållning

Kl. 2100         Flaggorna halas.