Tisdagen den 5 februari var det dags för årets första tisdagsträff. Denna gång i, en för oss, ny lokal på andra våningen i gamla ”klockgaraget” på A6 kasernområde. I vanlig ordning inleddes vårt möte med att vi, i enskild ställning, avnjöt regementets marsch. Efter att vår ordförande, Bo Romedahl, hälsat alla välkomna var det dags att släppa fram dagens gäster, Johan Lukic och Alexander Grennard från Military Work. 

 

2019 02 05 1

Johan och Alexander inledde med att presentera sig själva och sin militära bakgrund för att sedan växla över till att introducera MilitaryWork för oss.

 

2019 02 05 3

 

MilitaryWork är ett kompetensförsörjningsföretag som arbetar med rekrytering och inhyrning av ledare, specialister och medarbetare som alla har en bakgrund i Försvarsmakten. Affärsidén är att hjälpa civila företag att få tag i den kompetens som redan finns i Försvarsmakten. Företaget arbetar enbart med individer med rätt inställning och attityd och som har någon slags bakgrund inom Försvarsmakten. 


En viktig del i arbetet är att stötta individen med att översätta kompetenser och färdigheter till det civila, samt att få företagen att förstå hur detta kan tillföra deras egen verksamhet nytta. Man har goda relationer med Försvarsmakten, som man samarbetar med, och Johan var tydlig med att företaget inte konkurrerade med Försvarsmakten utan snarare såg sig som en resurs när någon valde att lämna Försvarsmakten för längre eller kortare tid. Olika former av tjänstledigheter förekommer, man kan vara tjänstledig från försvarsmakten för att arbeta hos MilitaryWork eller tvärtom, extraarbete hos MilitaryWork var också vanligt. 

 

2019 02 05 5

 

Det var ett lärorikt föredrag och vi fick bekanta oss med ett, för de flesta av oss, nytt område. Efter frågestund avtackades våra gäster med en varm applåd och vår ordförande överlämnade A6 minnesbok.