Stadgeenligt årsmöte lördagen den 23 mars klockan 11.00 på Restaurang Hasse på sjökanten.

Efter den traditionella årsmötesförhandlingen gästas vi av generalmajoren och före detta rikshemvärnschefen Roland Ekenberg som kåserar om sin tid inom frivilligrörelsen.

Lunch ca kl. 1300. Kostnad för medlemmar 100:- . Icke medlemmar 150:-. Anmälan om deltagande i lunchen görs till klubbmästaren.

Sätt in betalningen på Kamratföreningens plusgiro 130613-3 i samband med anmälan . Uppge namn!

Anmälan om deltagande i lunchen till klubbmästaren (076-798 42 24 eller via e-post senast den 10 mars.