Fredagen den 2 november var det traditionsenlig kransnedläggning vid A6 begravningsplats på Östra Kyrkogården i Jönköping.

Ordförande Bo Romedahl hälsade ett 20-tal medlemmar välkomna till ceremonin. Bo gav oss inledningsvis information om Östra kyrkogården och dess historia. Därefter erinrade Bo oss om de kamrater som fått sin sista vila på A6 begravningsplats, bland annat offer för Spanska sjukan (om hur spanska sjukan drabbade A6 kan läsas om på annan plats i tidskriften).

 2018 11 02 1

Efter kransnedläggning avrundades minnesstunden med att vår ordförande läste upp namnen på de kamrater som gått bort under året och därefter påkallades en tyst minut för att hedra minnet av de kamrater som inte längre finns bland oss. Efteråt bjöds vi på kaffe med dopp i kyrkogårdsförvaltningen lokaler.

 

Text och bild: N-G Olsson