Tisdagen den 2 oktober genomfördes höstens andra tisdagsträff. Eugen och Margareta Arvidsson gästade kamratföreningen och berättade om ”Visionen som fick vingar”

 

Det är jättehärligt att få ta del av dedikerade människors erfarenheter och visioner. Man gör val i livet som påverkar ens framtid och man vet, i valsituationen, inte hur det skall sluta, ändå genomför man sitt val.

 

På vår ordinarie tisdagsträff, den andra oktober, redovisade Eugen och Margareta Arvidsson, genom att visa en välgjord film, ”Visionen som fick vingar”, hur de bröt upp från en trygg ”Svenssontillvaro” och beslöt sig att flytta utomlands och verka som missionärer. 

 

2018 10 02 1

Föredragshållarna, Eugen och Margareta Arvidsson, tillsammans med Lars Fogelquist, även han med luft under vingarna. 

  

Paret härstammar från Västerbottens inland respektive Östersund. Träffades under studietiden, utbildade sig, gifte sig, började förvärvsarbeta och köra rally tillsammans. Redan tidigare hade de båda engagerat sig i ett kyrkligt samfund. Efter att ha fått en gemensam uppenbarelse, att de hade en humanitär uppgift i livet, bröt man upp från Sverige med två små barn och etablerade sig som missionärer i Bolivia på 1970-talet.

 

För att bättre kunna genomföra sin missionärsuppgift utbildade Eugen sig till flygare. Härigenom kunde han nå ut till svårtillgängliga orter och platser samt bistå med mat, medicinska förnödenheter, läkarhjälp och nödvändiga transporter. Margareta utbildade sig i den flygtekniska administrationen och biträdde sin man i hans uppdrag. Dessutom verkade hon som vice konsul i Bolivia i 23 år och startade även en svensk skola för de svenskar som var bosatta i landet.

 

Flera var de incidenter som paret drabbades av under sin verksamhet. Eugen fick vid ett tillfälle bränsleproblem och måste nödlanda på en potatisåker. Episoden slutade med att planet voltade och hamnade på rygg. Alla klarade sig men Margareta trodde först att hon blivit änka innan hon fick korrekta uppgifter om sakernas tillstånd. Vid flera tillfällen hamnade man i obehagliga situationer där knark och otillåten verksamhet kolliderade med parets missionsuppgift men man lyckades alltid undvika direkta konflikter.

 

När filmen var slut lämnades ordet vara fritt och frågorna haglade från ett entusiastiskt auditorium. Eugen och Margareta fyllde på filmens redogörelse med berikande svar och till slut tackades våra gäster för sin insats av vår ordförande, Bo Romedahl, som överräckte vår minnesskrift över A6. 

 

2018 10 02 2

 Kamratföreningens ordförande, Bo Romedahl, överlämnar A6 minnesskrift som tack för föreläsningen.

 

 

Text Bo Mattsson

Foto Göran Johansson