För 120-år sedan flyttade regementet till Jönköping, intog de nya kasernerna och bildade A6.

Lördagen den 1 september kallade Kamratföreningen sina medlemmar till samling i Skillingaryds läger för att högtidlighålla att regementet kom till Jönköping den 6 augusti 1898.

2018 09 01 18.29

Vi inledde med mingel och välkomstdrink på mässens veranda. 

 

2018 09 01 18.00

En septett från Hemvärnets Musikkår i Eksjö konserterade och vi fick lyssna på skön brunnsmusik.

Snart var det dags att ta plats vid middagsbordet. Kamratföreningens ordförande, Bo Romedahl hälsade alla välkomna och vi fick därefter avnjuta regementets marsch innan middagen tog sin början. Göran Fransson var som vanligt kvällens toastmaster och påkallade med sitt horn uppmärksamhet när så krävdes.
Vår Hedersmedlem och tidigare ordförande Lars Gerhardsson avled tidigare i veckan och för att hedra hans minne påkallade vår ordförande en tyst minut.

Middagen avlöpte som traditionen bjuder med gemytlig stämning, tal, skålar, sång, många glada skratt och en hel del ”kommer du ihåg.
På gästlistan för kvällen hade vi nöjet att ha chefen Ing 2, Överste Michael Ginèr med fru Catarina samt f.d rikshemvärnschefen Roland Ekenberg. Roland, som är medlem i vår förening, gjorde sin första dag som pensionär.

  

2018 09 01 18.59
Vår ordförande erinrade i sitt tal om bakgrunden till att A6 kom till Jönköping. Vi fick även veta att den 24:de och sista? Archerpjäsen nu levererats och att det nu i försvaret finns betydligt fler generaler än eldrör. Lär även finnas Archerpjäser till salu som en konsekvens av att norrmännen hoppade av Archersamarbetet.

  

2018 09 01 20.39
Roland Ekenberg gav oss i sitt tal bland annat en kort resumè om karriären och livet som general. Han började på A6 1976 och nu på sin första dag som pensionär var han tillbaka. Roland fick dessutom motta regementes standar av vår ordförande.

 

2018 09 01 21.39
Michael Ginèr. höll även han ett tal, där han bland annat uppmärksammande att Kamratföreningen Smålandsartillerister är en av de mest aktiva kamratföreningarna i landet, särskilt med tanke på att regementet lades ner för ganska många år sedan.

  

Ulf Gustafsson berättade historien om ynglingen (vid namn Andersson som sedan blev Holtz) som tog anställning vid A6 runt sekelskiftet 1900. Vi fick sedan följa släkten, dess militära karriär och anknytningen till A6 i obruten led fram till dagsdato. Idag återfinns ett barnbarn i kamratföreningens styrelse.

2018 09 01 20.28

Maten smakade förträffligt, vår matleverantör, Järnvägshotellet i Skillingaryd, hade verkligen en lyckad dag. Vår Klubbmästare, Anders Gustavsson, har haft fullt sjå med att arrangera tillställningen och han har gjort det på ett alldeles lysande sätt. Köket och Anders tackades med en varm applåd.

 

2018 09 01 20.58

Vi bjöds på en överraskning när det kom in en soldat i full stridsutrustning i lokalen. Det visade sig vara vår medlem Peter Malmberg som hade iklätt sig den utrustning som han kommer att bära sex månader framåt då han deltar i FN uppdraget Mali 09. Vi fick höra lite om den personliga utrustningen och om uppdraget. Peter, som inte är någon yngling längre, fyller 66 år i november. Fysiskt är han ”något yngre”, Peter har klarat alla tester och fått klartecken att åka.

 

2018 09 01 22.23

 Festen fortsatte sedan i samma anda med härlig stämning och många glada skratt.


För de som så önskat hade det ordnats övernattning i mässens förläggningslokaliteter, varefter man följande morgon samlades till gemensam frukost innan det var dags att säga hej då.

 

2018 09 01 18.34

Det var nu tredje gången vi samlats, under festliga former, i Skillingaryds läger. Det är glädjande att så många kamrater ansluter och det visar kanske på att vi har behov av att träffas under dessa former. Till er som inte hade möjlighet att vara med; lugn det går fler tåg, ni kan vara med nästa gång. Till er som var med, Tack och på återseende.

En gång A6:are---Alltid A6:are.

 

Text och bild: N-G Olsson