Eugen Arvidsson berättar om missionsuppdrag i Bolivia som innehöll både nödhjälps- och sjuktransporter med flyg. Vi ses på Hasse på sjökanten klockan 15.00. Anmälan till klubbmästaren senast den 26 september.