Samling vid Regementets minnessten klockan 15.00. Efter ceremonin blir det gemensamt fika i näraliggande lokal.