Bakgrund

Från den 25 maj 2018 kommer hela Europa ha en gemensam lag om behandling av persondata – Dataskyddsförordningen eller GDPR. Syftet med den nya lagstiftningen är att stärka skyddet av enskilda personers personuppgifter jämfört med den tidigare Personuppgiftslagen. Dataskyddsförordningens bestämmelser gäller även föreningar som vår även om de uppgifter som vi har är tämligen harmlösa.

Kamratföreningens hantering av personuppgifter

  • Kamratföreningen har en medlemsmatrikel som omfattar medlemmars namn, adress och födelsedatum (ÅÅ-MM-DD), vi har inga uppgifter om medlemmarnas personnummer.
  • För en stor del av medlemmarna har vi även telefonnummer och e-postadresser.

Dessa uppgifter behöver styrelsen för att kunna för att kunna skicka ut vår tidskrift, andra meddelanden, uppvaktningar och kallelser från styrelsen samt påminnelser angående aktiviteter.

Uppgifterna ovan kommer inte att lämnas ut till någon utomstående (företag eller motsvarande).

Uppgifterna finns lagrade på fristående datorer hos sekreteraren, kassamannen och redaktören för vår tidskrift. Uppgifterna finns alltså inte hos någon annan aktör.

Fotografier

Styrelsen hanterar fotografier som tagits i samband med föreningens olika aktiviteter. Syftet med detta är att kunna informera om föreningens verksamhet i föreningens tidskrift och på föreningens hemsida. Bilderna är att jämföra med personuppgifter men de innehåller inga namn, sådana uppgifter presenteras i bildtext i anslutning till bilden.

Bilderna lagras på fristående datorer hos redaktören och vice sekreteraren. Bilderna finns även lagrade hos leverantören av vår hemsida och de kan endast nås via en lösenordskyddad administratörssida som vice sekreteraren har tillgång till.

Du som medlem

Om du som medlem har åsikter om denna behandling av dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig till styrelsen.