Vid vårens sista tisdagsträff den 8 maj, som var en kvällsträff, gästade vi Rådhuset i Jönköping och kommunens näringslivsavdelning.

Efter sedvanlig välkomsthälsning och regementets marsch lämnades ordet till vår värd Sven Rydell. Sven som är kommunens näringslivschef inledde kvällen att presentera sig själv och vad han gör som näringslivschef.

2018 05 08 1

Kvällens föredragshållare Jönköpings kommuns näringslivschef Sven Rydell. 

Därefter fick vi höra om vad näringslivsavdelningen arbetar med och hur Jönköpings kommun utvecklas. Näringslivsavdelningens tre ansvarsområden är nyetableringar, befintliga verksamheter och att vara företagens ingång till kommunen. Sven beskrev sedan hur kommunen praktiskt arbetar inom de tre ansvarsområdena och vi fick olika ”fallbeskrivningar” vilket gjorde det något enklare att förstå hur man arbetade. Vi fick även en redogörelse för den kommande utvecklingen i Jönköpings kommun både i närtid och som Vision 2030. Sammanfattningsvis fick vi en bild av att näringslivet i Jönköpings kommun är ganska så välmående med en bra utveckling. Platsbristen, dvs. mark att bygga på för nyetableringar, är en stor utmaning. Efter att alla frågor och funderingar var avklarade överlämnade vår ordförande, Bo Romedahl, A6 minnesbok och tackade för ett intressant föredrag.

2018 05 08 2

Intresserade och vetgiriga Smålandsartillerister.

 

Text och foto: NG Olsson