Vårresan våren 2018 genomförs lördagen den 26 maj.

Cesarstuga är målet för årets vårresa.

Preliminärt gäller att:

Priset för resan är 200:- och då ingår eventuellt inträde, guidning och lunch. I lunchen ingår sallad, bröd, dryck och kaffe.

Vi åker gemensamt i buss från "VALVET" (kaserngårdssidan) klockan 08.00 (OBS! Tidigarelagd avresa!). Parkera närmast kasernbyggnaden då parkering på den stora parkeringen på kaserngården endast är tillåten från klockan 10.00.

Vi beräknar att vända hemåt kl 14.30 och vara hemma till klockan 16.30.

Som vanligt är det anmälan till klubbmästaren och han vill ha anmälan en vecka före (lördagen den 19 maj) om man önskar delta. Klubbmästaren är tacksam om du avbokar om du efter anmälan trots allt inte kan delta. Klubbmästaren Anders Gustafsson nås på 076-798 42 24 eller via e-post