ÅRSMÖTE, lördagen den 17 mars klockan 11.00

Platsen för årsmötet är som vanligt Restaurang Hasse på sjökanten.

Efter de traditionella årsmötesförhandlingarna berättar Yvonne Teiffel om sina 40 år som journalist.

Därefter finns det möjlighet för årsmötesdeltagarna att äta lunch på Restaurang Hasse på Sjökanten. Lunchen börjar preliminärt klockan 13.00

Kostnaden för medlemmar är 100:- och för icke medlemmar 150:- (priserna är än så länge preliminära). Det kommer att finnas en kött- och en fiskrätt att välja på.

Som vanligt är det anmälan till klubbmästaren en vecka före (lördagen den 10 mars) om man önskar äta lunch (ange kött eller fisk). Klubbmästaren är tacksam om du avbokar beställd lunch om du efter anmälan trots allt inte kan delta. Klubbmästaren Anders Gustafsson nås på: 036-767 04 eller 070-798 42 24 eller via e-post