Den 24 augusti hade Kamratföreningen Smålandsartillerister besök av en delegation från A9 i Boden bestående av Anders Högrell, Peter Hämphäle och Anders Rönnqvist.

 

2017 08 24 Stf regch Anders Hgrell

Anders Högrell, som är ställföreträdande regementschef på A9, inledde med att berättar att han kommer från Jönköping och påbörjade sin militära bana på A6 1983. Därefter informerade han regementets roll och försvarets uppdrag.

Försvarets uppdrag:

· Försvara Sverige i händelse av väpnat angrepp, upptäcka och avvisa kränkningar av Sveriges gränser.

· Stödja samhället vid katastrofer som till exempel stormar och översvärmningar.

· Tillsammans med andra länder bidra till att förebygga och hantera kriser i vår omvärld.

Vidare fick vi information om Bodens garnison, om den nya pliktlagen samt om personalsituationen. Den indirekta elden, utbildning, utveckling och artilleriets nya pjäs Archer var andra områden som det informerades om. Efter avslutad föredragning och frågestund avtackades A9-delegationen med en varm applåd och vår ordförande, Bo Romedahl, överlämnade A6 minnesbok.

 

Text Lennart Andersson
Foto: Göran Johansson