Mikael Bergström, fisketillsyningsman på länsstyrelsen gästar Kamratföreningen. Under rubriken "Fisketillsyn på Vättern" berättar han om sitt uppdrag och händelser på Vättern.

Som vanligt är det anmälan till klubbmästaren två dagar före (söndagen den 5 november) om man önskar fika. Klubbmästaren är tacksam om du avbokar beställt fika om du efter anmälan trots allt inte kan delta. Klubbmästaren nås på: 0705-56 53 17 eller via e-post