Kransnedläggning vid regementets minnessten på Östra Kyrkogården. Efter ceremonin intas gemensam fika i kyrkogårdsförvaltningens lokaler precis intill. Göran Fransson står för arrangemangen.

Som vanligt är det anmälan till klubbmästaren två dagar före (onsdagen den 1 november) om man önskar fika. Klubbmästaren är tacksam om du avbokar beställt fika om du efter anmälan trots allt inte kan delta. Klubbmästaren nås på: 0705-56 53 17 eller via e-post