Veteranlunch med föredrag

Torsdagen den 30 november kl 1200 -- 1330

Platsen är Trianon, Eksjö Garnision

Michael Genér och/eller Thommy Gustafsson talar om utveckling av Försvarsmakten i allmänhet och fältarbetsfunktionen i synnerhet. Konsekvenser för Eksjö garnison och Ing 2.

Anmälan sker till Lennart Blom, 070-65 00 333, alternativt till Peter Ekbladh, 0381-61 11 51, senast klockan 18.00 på måndagen den 27 november.

Deltagare från Kamratföreningen Smålandsartillerister löser själva sin resa till Eksjö. Kamratföreningen Smålandsartillerister organiserar inte någon samåkning.