Läkaren och gynekologen Folke Solheim gästar oss och informerar om "Män och kvinnors skillnader och likheter".

Platsen är Restaurant Björkudden, vinden på Norra Yttre. Som vanligt är det anmälan till klubbmästaren två dagar före (söndagen den 1 oktober) om man önskar fika. Klubbmästaren är tacksam om du avbokar beställt fika om du efter anmälan trots allt inte kan delta. Klubbmästaren nås på: 0705-56 53 17 eller via e-post