INBJUDAN TILL STUDIEBESÖK FMÖ 2017 – AURORA

 

Ing 2 kamrat- och veteranförening inbjuder I 12-, A6-, Ing 1- och Ing 3 kamratföreningar till gemensamt studiebesök vid FMÖ 2017 - AURORA torsdag 21 september – fredag 22 september enligt följande program:

 

Torsdag 21 september

0715 - 0730:   Lastning Ing 2 / Fritidsgården

0730 - 0815:   Tp Jönköping

0815 - 0830:   Lastning A6, Valvet, mot kaserngården (östra sidan)

0830 - 1230:   Tp till Sigtuna vandrarhem

1230 - 1330:   Lunch (på egen bekostnad) och anslutning från Ing 1- och Ing 3

                       kamratföreningar

1330 - 1400:   Tp till stabsplats

1400 - 1500:   Presentation av ING-batstabsplats

                        · Ledningsstöd

                        · Gruppering

                        · Bemanning

1500 - 1530:   Tp Örsundsbro

1530 - 1630:   Krigsbro 5 samt ”Vägverkets” fackverksbro (Compact 200)                                  vilken byggs av ingenjörkompani under ledning av personal ur                              ”Vägverket”

1630 - 1700:  Tp stabsplats

1700 - 1800:   Presentation av ART-batstabsplats

                        · Ledningsstöd

                        · Gruppering

                        · Bemanning

                        · Pjäsplats

1800 - 1915:   Middag i terrängen ”guldburk modell Ny”

1915 - 1945:   Återtransport Sigtuna

1945 - 2000:   Sigtuna vandrarhem och incheckning

  

Fredag 22 september

0700 - 0800:   Frukost Sigtuna vandrarhem

0800  0815:    Lastning och info för dagen

0815 - 0845:  Transport till Skokloster

0845 - 0930:   Däcksbro 200 färjförbindelse

0930 - 1030:   Besök Skokloster och Slottskyrka

1030 - 1115:   C Ing 2 information

1115 - 1200:   Tp mot Jönköping

1200 - 1245:   Lunch Södertälje/ Scandic (egen kostnad)

1245 - 1545:   Tp Jönköping /A 6, Valvet

1600 - 1645:   Tp Eksjö /fritidsgården

 

Fördelning av platser (prel)

Kamrat förening    Plats i buss     ”Rum”     Anmärkning

Ing 2                        12                       12            +1 enkelrum bussfö

I 12                          12                       12

A 6                           12                       12        

Ing 1                        10                         3             Ord bostad ?

Ing 3                        10                         3             Ord bostad ?

Omfördelning av rum mellan föreningarna kan behöva göras efter hand.

  

Kostnader

Logi inkl frukost 350 kronor/person

Frukost (endast) 40 kronor/person

Lunch betalas av den enskilde

 

Förläggning

Vandarhemmet Sigtuna i enkel alt dubbelrum (lottas).

 

Anmälan

Då platserna är begränsade gäller ”först till kvarn” och därefter reservplatslista.

Anmälan (namn, kamratförening samt önskemål logi) senast måndag 31 juli via epost till eller mobil 070-650 03 33.

När den enskildes personliga anmälan bekräftas meddelas uppgift om bankgiro för inbetalning.

Kostnader för ”sponsring”, från respektive förening, faktureras efter genomförd studieresa.

  

Övrigt

Det är övningsledningens önskemål att, vi reser med buss inom övningsområdet, varför parkering för eget fordon, för ankommande från Stockholmsområdet, kommer att ordnas i anslutning till vandrarhemmet Sigtuna.

Vandrarhemmet passeras vid start och avslut torsdag em-kv respektive fredag fm.

Huvuddel av studiebesöken kommer att genomföras utomhus och med viss förflyttning till fots i terrängen.

  

Varmt välkommen till en intressant och kamratutvecklande studieresa!

 

Lennart Blom

Ordförande Ing 2 KVF