Torsdagen den 24 augusti, klockan 14.00 OBSERVERA VECKODAG OCH TID!!

Chefen för Artilleriregementet besöker Kamratföreningen Smålandsartillerister och informerar om "Senaste nytt inom artillerifunktionen".

Platsen är ny-gamla Restaurang Björkudden, vinden på Norra Yttre.

Som vanligt är det anmälan till klubbmästaren två dagar före (tisdagen den 22 augusti) om man önskar fika. Klubbmästaren är tacksam om du avbokar beställt fika om du efter anmälan trots allt inte kan delta. 

Klubbmästaren nås på: 0705-56 53 17 eller via e-post