2017 05 02 2

Tisdagen den 2 maj, som var vårens sista tisdagsträff, gästades vi av nytillträdde chefen för Göta ingenjörregemente, Överste Michael Ginér.


Efter att vi stående, i enskild ställning, avnjutit Smålands artilleriregementets marsch och vår ordförande hälsat alla välkomna till dagens möte överlämnades ordet till dagens föredragshållare. Michael Ginèr inledde med en presentation av sig själv och sin militära utbildning och karriär. Michael är artillerist från början, han gjorde sin grundutbildning på A1 och gick kadettskolan på A6 i början av 80-talet. Därefter följde några år på A1 i olika befattningar samt diverse militära utbildningar enligt dåtida karriärstegen. Michael har gått US Army War Collage som är en mycket ansedd militär utbildning av högsta klass.
Michael har även tjänstgjort på högkvarterets ledningsstab och är väl insatt i arbetet på den nivån så vi fick en mycket initierad inblick i det säkerhetspolitiska läget i vårt absoluta grannskap där b.la. Gotland tillmäts stor strategisk betydelse.

Det har skett ett uppvaknande, insikten att den ”eviga freden” inte infann sig den här gången heller har börjat få fäste hos den politiska makten. I regeringen prop. 2014/15:109 kan man läsa: ”Det enskilt viktigaste under försvarsinriktningsperioden 2016 t.o.m. 2020 är att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och att säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret.” och i Militärstrategiskt doktrin för Sveriges försvar (MSD 16) står bl.a.Väpnat angrepp ska mötas snabbt i syfte att vinna tid och skapa handlingsfrihet. Därefter ska försvarsoperationer syfta till; att tillsammans med andra vinna kriget alternativt enskilt undvika att förlora.”

2017 05 02 3

 

Vi blev uppdaterade på läget när det gäller Ing 2, både krigsorganisation och den dagliga verksamheten. Betydelsen av att vi har en fältarbetsfunktion som fungerar så att vi, enligt MSD 16 ”tillsammans med andra”, kan ta emot hjälp som troligen inte har egen fältarbetskapacitet med sig diskuterades. Det var ett mycket intressant och givande föredrag och allt kan inte återges i skrift. Michael lovade återkomma till oss på kommande möte, vilket vi ser fram emot. Efter frågestund avtackade vår ordförande Michael för ett mycket väl genomfört föredrag och överlämnade A 6 minnesbok. Åhörarna bistod med varma applåder. 

 

Text och bild av N-G Olsson