2017 04 04 1

 

Tisdagen den 4 april gästades vi av Henrik Zetterholm som är Utvecklings- och trafikchef på Stadsbyggnadskontoret, Jönköping kommun. Dagens tema var stadsbyggnadsvisionen med speciell inriktning på området söder om Munksjön.


Henrik började med att berätta att arbetet med den första stadsbyggnadsvisionen egentligen började med nedläggningen av A6 Artilleriregemente och det som följde i spåren av att A6 handelsområde (A6 köpcenter) bildades. Det fanns då en rädsla för att Jönköpings city, med ett så närliggande köpcenter, skulle utarmas.

 

 

2017 04 04 2

 

Henrik berättade sedan för oss om stadsbyggnadsvisionens utveckling fram till idag. Vi fick höra om både den pågående och planerade utbyggnaden av området runt Munksjön där höghastighetsbanan och stationsläget är en viktig del. Om allt är går enligt plan så ska området kring Södra Munksjö vara färdigutbyggt omkring 2044. 

 

2017 04 04 3

 

 

Vi kom även in på en del trafik- och parkeringsfrågor. Frågorna var många och tiden gick fort och det blev snart dags att runda av dagens möte. Vår vice ordförande Lennart Andersson tackade för väl genomfört föredrag med att överlämna A6 minnesbok. Åhörarna bistod med en varm applåd.

Text och bild av N-G Olsson