Tisdagen den 1 november, som var höstens sista tisdagsträff, gästades vi av chefen för Göta ingenjörregemente, Överste Patrik Ahlgren.

 

Temat för dagen var ”Försvarsmakten 2025” och det handlade om hur försvarsmakten under kommande år ska lösa personalförsörjningen.

Vi började dock mötet med att Roland Ivarsson avtackades av vår ordförande för sitt mångåriga arbete i föreningens valberedning.

 Roland fick en varm applåd av auditoriet.

Därefter var det dags för Patrik Ahlgren att ta till orda. Vi fick en initierad och intressant beskrivning av hur det är tänkt att personalförsörjningen i försvarsmakten ska lösas.
Det har gjorts en personalförsörjningsutredning (En robust personalförsörjning av det militära försvaret. SOU 2016:63) som presenterades i slutet av september. Utredningens bedömning är att såväl det försämrade omvärldsläget som svårigheterna att enbart på frivillig väg bemanna krigsförbanden motiverar att regeringen fattar beslut om att skyldigheten att genomgå mönstring och fullgöra värnplikt i form av grundutbildning åter ska tillämpas eftersom det behövs för Sveriges försvarsberedskap. I hela underlaget för mönstring ingår både kvinnor och män och det är ca 90000 personer per år.
Inriktningen är att antalet uttagna till plikttjänstgöring genom kallelse och antalet som själv gjort en intresseanmälan för att mönstra och går vidare in i pliktsystemet tillsammans ska uppfylla Försvarsmaktens totala årliga personalbehov.
I en framtid kommer vi således att ha nuvarande system plus pliktsystem vilket innebär att det kommer att finnas heltidstjänstgörande soldater, deltidstjänstgörande soldater samt plikttjänstgörande soldater i våra krigsförband.
Inriktning är att ikraftträdande kan ske 2018. Utbildningsvolymen det första året beräknas ligga på 4000 soldater i landet, för ING 2;s del ca 400 soldater.
Övningsanläggningar, sängplatser och andra praktiska detaljer verkar kunna fungera för att ta emot plikttjänstgörande soldater, befälsfrågan är däremot en stor utmaning. Självklart var diskussionerna många och livliga, bland annat lönefrågan och att det var så många av anställda soldater som slutar diskuterades. Ingångslönen som nu är 18000 per månad är ju inte konkurrenskraftig och är den direkta orsaken till att en del slutar, man har helt enkelt inte råd att vara anställd vid försvarsmakten. Lönen för anställda soldater är således en fråga som måste lösas. När det gäller att det är många som slutar så presenterade Patrik läget på ING 2 och det var inga anmärkningsvärda siffror.

  

Frågorna från åhörarna var många och Patrik besvarade alla med bravur.

Den 1 december lämnar Patrik sitt uppdrag som regementschef för att tillträda en befattning på högkvarteret.
Vår ordförande, Bo Romedahl, avtackade Patrik med en granatliknande gåva och betonade hur mycket det goda samarbetet och det stora stöd vi fått, betytt för Kamratföreningen.

Patrik lovade att föra vidare till tillträdande chefen vikten av att det goda samarbetet och stödet fortsätter.

Text och foto
NG Olsson