Tisdagen den 4 oktober gästades vi av förre landshövdingen Gösta Gunnarsson som berättade om utredningen Neutralitetspolitikkommissionen (1992-1994), där han satt som ordförande. Kommissionen hade uppfattat direktiven från regeringen så att alla former av förberedelse och mottagande av understöd och militär samverkan med västmakterna under åren 1949 - 69 skulle kartläggas så långt som möjligt..

Kommissionens arbete bestod till stor del av att gå igenom arkivmaterial både i Sverige och utomlands. Det genomfördes även intervjuer med ett stort antal nyckelpersoner som vid tiden för kommissionens arbete fortfarande levde. Detta var en av kommissionen stora styrkor.
Vi fick lyssna på en mycket initierad och intressant föredragning som tog oss till
kalla krigets dagar och den verklighet som rådde då.
Gösta lotsade oss genom kommissionens omfattande arbete på ett elegant sätt och vi fick en inblick i hur man arbetat, vad man hittat i olika arkiv och vilka slutsatser man dragit. Efter frågestund avtackades Gösta av vår ordförande.

 

Åhörarna visade sin uppskattning med en varm och hjärtlig applåd.

Text och foto
NG Olsson