En märkvärdigt pigg Åttioåring.

Den gångna helgen firade kamratföreningen Smålandsartillerister sin åttioåriga existens med en synnerligen välbesökt sammankomst i Skillingaryd. Föreningen har sitt ursprung från Smålands Artilleriregemente, A6, som lades ned 1985. Trots detta har man i dagsläget över 370 medlemmar fördelade över hela landet samt även i utlandet. Av dessa hade ett sextiotal mött upp till en gemensam middag på den kulturminnesförklarade Mäss C, vid västra lägret i Skillingaryd.


Festligheterna inleddes med att en sextett från Hemvärnets musikkår konserterade för de församlade under en dryg timmes tid.

Trevligt mingel till tonerna av Hemvärnets musikkår

Därefter följde en middag i traditionens tecken med skålar, spirituella tal, uppläsning av hälsningar och telegram samt delgivning av ett otal oförglömliga minnen. 

 

Vår ordförande Bo Romedahl hälsar välkommen

  

Roland Ekenberg tackar för maten och visar sin uppskattning av kamratföreningens arbete

 

Festen fortsatte sedan till långt in på småtimmarna i samma anda med härlig stämning och många skratt.

    

De flesta deltagarna hade sedan möjlighet till övernattning i de traditionella lokaliteterna i lägret, varefter man påföljande morgon samlades igen till gemensam frukost innan återfärden till vardagen vidtog. Den samlade uppfattningen om helgens sammankomst var, att detta var en sällsynt minnesvärd händelse som på något sätt borde få en årlig uppföljning som en del i föreningen verksamhet.

Anmärkningsvärt är att en kamratförening, som har sina rötter i ett nedlagt regemente, har en sådan livskraft. Detta beror till stor del på att man i sin ordinarie verksamhet lyckats bevara mycket av de positiva förtecken, som skapats inom försvaret, vidareutveckla dem och på ett intresseskapande sätt anpassat sig till dagsläget inom försvaret.

Text: Bo Mattsson

Foto: NG Olsson