Tisdagen den 6 september kl 1830 samlades ett 30-tal förväntansfulla Smålandsartillerister på Von Platensgatan, vid ingången till bergrummet i Stadsparksberget. Vi såg med spänning fram mot att få höra om denna, för de flesta kommuninvånare, okända plats.Fredric Jonsson från kommunen hälsade oss välkomna och vi fick höra lite om bergrummets historia. Arbetet med att anlägga ett bergrum påbörjades under 1937, då man anade vad utvecklingen i Europa kunde leda till, och bergrummet blev färdigt under 1939.Då en av föreningens medlem, Kurt Lindberg, var väl förtrogen med berget så delades vi in i två grupper och vi begav oss ut på guidad tur i det mörka, kalla och fuktiga berget. Magnus Widell, som skrivit en bok om bergrummen i Stadsparksberget, bidrog till att göra besöket extra minnesvärt då han välvilligt delade med sig av sin kunskap om bergrummen och vad som försiggått där, inte minst under mörka nätter strax före och under kriget.
Från början var det två skilda bergrum (numera är det en förbindelsegång mellan bergrummen), i det ena huserade riksbanken och hit flyttades i början på december 1939 en del av Sveriges guldreserv samt riksregalierna (förutom kronan och spiran).

I det andra bergrummet hade försvaret en luftförsvarscentral dit rapporter skickades från olika utsiktstorn angående fientligt flyg.

 

Det fanns även en civilförsvarsanläggning som samordnade polis-, brandkårs- och sjukvårdsinsatser. Civilförsvarsanläggningen och Luftförsvarscentralen är ganska så intakta med en del utrustning kvar. Det fanns även ett antal bergrum/valv där företag och banker förvarade viktiga dokument. Besöket blev precis så intressant och spännande som förväntat, historiens närvaro kändes väldigt tydligt.

Text och bild
NG Olsson