Den 3 maj, som var vårterminens sista tisdagsmöte, gästades vi av Överstelöjtnant Carl-Axel Blomdahl från Ing 2 i Eksjö. Carl-Axels föredrag handlade om etableringen av Camp Nobel i Mali, Afrika. Carl-Axels förband, Mali00, vars uppgift var att bygga Camp Nobel, sattes upp i augusti 2014, lämnade Sverige i oktober 2014 och kom hem igen i mars 2015.

Mali00 utgjordes av bevakningspersonal och ingenjörsförband från Ing 2, sammanlagt ca 130 män och kvinnor.
Vi fick följa med på ett första klassens äventyr när Carl-Axel på ett förnämligt sätt gav oss en sammanfattning av de insatser som alla i förbandet gjorde och som ledde fram till att uppgiften löstes.
Tälten som skulle användas leasades från Norge, det var tält som stod på gjuten betongplatta som tagits fram till de Norska styrkorna i Afghanistan.
Det var många utmaningar att handskas med för att få till en fungerande verksamhet, det var klimatet (från +10 till +50 dagtid och nattetid kunde det vara nollgradigt), miljön, hotbilden, ledningsfunktionen, avstånden, infrastrukturen samt förnödenhetsförsörjningen. Carl-Axel gav oss några målande beskrivningar av händelser som gjorde att vi kunde ana svårighetsgraden.

Mali00 hade med sig den utrustning man behövde för sin egen del men all materiel som behövdes för byggandet av Camp Nobel skeppades med båt från Sverige till Senegal, därifrån var det ca 200 mil landsvägstransport genom Afrika fram till Camp Nobel. Vägarna var inte de bästa och logistiken, dvs att grejorna anlände i rätt ordning, var det si och så med. Även om ordningen på de ca 200 lastbilar, de flesta med släp, var någorlunda från början så hände så mycket på 200 mil att det var slumpartat vad som kom när, men allt kom fram så småningom. Kolonnkörning var inte de inhemska chaufförernas paradgren. Vid passage av floden Niger (med färja) blev det ca 2-3 km kö av Mali00 lastbilar och inhemsk trafik. Floden var ca 2,5 km bred, det fanns två färjor och kapaciteten var ca tio turer per dag. Efter mörkrets inbrott körde man inte. Väntan blev stundtals lång.
Väl på plats startades amröjning av området och det byggdes en tillfällig camp ”Camp Ankeborg” där Mali00 bodde under uppbyggnaden av Camp Nobel. Med början den 14 november 2014 (när första lastbilen kom fram) och efterhand som lastbilstransporterna anlände startade arbetet upp med att bygga Camp Nobel.
Betonggjutningen (bl.a. bottenplattorna till tälten) fick utföras nattetid för betongen brann för snabbt i hettan som var på dagarna. Arbetet fortsatte enligt plan och campen fick el, vatten och avloppssystem, förläggning, hygienutrymme, kök, sjukhus, matsal, spolplan, utrymme för fritidsaktiviteter för att nämna något av det som byggdes. Det byggdes även anordningar för campens bevakning och försvar och vissa utrymmen var splitterskyddade. Under andra halvan av februari 2015 var arbetet i stort sett klart och campen lämnades över till Mali01 som då anlänt. Mali00 stannade några veckor till och färdigställde det sista samt förberedde hemtagning av fordon mm.
Efter avslutat föredrag var det många frågor från intresserade åhörare.


Vår ordförande, Bo Romedahl, avtackade Carl-Axel för ett mycket spännande och intressant föredrag och överlämnade A6 minnesskrift. Åhörarna visade sin uppskattning med en varm och hjärtlig applåd.

Text och foto
NG Olsson