Det traditionsenliga firandet av Sankta Barbara avslutade föreningens verksamhetsår 2015.
Torsdagen den 3 december hade ett 30-tal Smålandsartillerister mött upp på restaurang Björkudden, A6, för att fira vårt skyddshelgon. Vår ordförande, Bo Romedahl, hälsade alla välkomna varpå vi stående fick avnjuta Smålands Artilleriregementes Marsch.

Vi fick sedan lyssna på Paul-Ragnar Melin som berättade den sanna historien om Sankta Barbara. Paul-Ragnar inledde sitt anförande med att berätta om de första kristna helgonen, martyrerna (någon som med sitt liv fått plikta sin gudstro). Han berörde även heliga Birgitta och hur svårt det var att bli helgon, ofta krävdes det ett under.
Det var en annorlunda berättelse om Sankta Barbara vi fick höra. Paul-Ragnar utgick från vad som faktiskt är känt om Sankta Barbara. Historien om Santa Barbara blev för den skull inte mindre tragisk utan hennes öde förblir lika hemskt. Barbaras far, som för egen hand dödade Barbara, ska en tid därefter träffats av en blixt och dött. Detta ska ha utgjort kopplingen till att Sankta Barbara blivit skyddshelgon först åt brandmän och senare även åt alla som har med blixt och dunder att göra, bland annat artillerister. Man kan nog anta att legend och sanning trots allt flyter ihop lite då dokumentationen är skral. Paul-Ragnar gav oss också en kunskap om Santa Barbaras ”svenska historia”.

Därefter intogs, som traditionen bjuder, en delikat måltid bestående av sillsmörgås, ärtsoppa, pannkakor och kaffe. Till detta serverades lämpliga drycker.
Christoffer Lilliecreutz tackade för intressant föredrag och trevligt arrangemang. Christoffer berättade att varje gång han hör regementets marsch så får han en rysning i kroppen. Han nämner även att han vid dessa tillfällen, i sitt inre, ser framför sig när flaggan halas över A6 kasern den sista gången 30 juni 1985.

Därefter var det dags för underhållning och liksom förra året var det skönsjungande Angelita Nooni som vi hade som gästartist.
Angelita underhöll oss med sång och musik samt guidade oss genom allsångshäftet.
Det blev en välblandad musikalisk stund som vi både fick njuta av och delta i.

Text och foto
NG Olsson