Tisdagen den 3 november, som var höstens sista tisdagsträff, gästades vi av Hans Lindgren från SAAB Training & Simulation.

Hans Lindgren SAAB Training & Simulation

Vår ordförande hälsade vår gäst och närvarande Smålandsartillerister välkomna och mötet inleddes därefter med att vi fick avnjuta Smålands artilleriregementes marsch. När musiken klingat av inledde Hans sin föredragning med att presentera sig själv. Vi fick därefter lyssna på en mycket intressant föredragning om verksamheten vid SAAB Training & Simulation. Företaget arbetar med att utbilda och träna soldater världen över och har som ambition att med teknik och kunnande leverera trygga, aggressiva och kunniga soldater. Man kan säga att verksamhetsidén är att tillhandahålla ett ultimat lärande och träning genom att simulera (efterapa) verkligheten så nära som möjligt. En av SAAB´s utbildnings- och träningsfilosofier är att soldaten lär genom att inse själv.

SAAB Training & Simulation är världsledande inom detta område och har ett flertal länder som sina kunder, varav England är största kunden. Unikt är att SAAB inte bara levererar avancerad teknisk utrustning utan även kunnande i form av personal på plats under övningar. En av personalens uppgifter är att tillsammans med övade göra ”genomgång efter övning” bland annat genom att tillhandahålla utvärderingsdata av övningen. De olika ländernas utrustningar från SAAB är kompatibla med varandra vilket gör att t.ex. svenska, engelska och norska styrkor kan öva tillsammans.

Del av åhörarskaran

Hans föredragning var mycket intressant och givande och tiden gick väldigt fort. Efter en frågestund avtackades Hans av vår ordförande som överlämnade boken ”Glimtar ur ett regementes liv under 90 år”. Åhörarna bistod med varma applåder.

Text och foto NG Olsson