Fredagen den 30 oktober var det traditionsenlig kransnedläggning vi A6 begravningsplats på Östra kyrkogården i Jönköping.

Ordförande Bo Romedahl hälsade ett 15-tal medlemmar välkomna till ceremonin. Bo inledde med att uppmärksamma de kamrater som fått sin sista vila på A6 begravningsplats, bland annat offer för spanska sjukan. Bo erinrade vidare om de kamrater som avlidit under året.
Vi fick även en bild av A6 begravningsplats sett ur ett historiskt perspektiv.  
Minnesstunden avrundades med kransnedläggning och en tyst minut för att hedra minnet av alla de kamrater som inte längre finns bland oss. Göran Franssons trumpetsolo ljöd över nejden och gjorde minnesstunden vacker och högtidlig. Efteråt bjöds vi på kaffe med dopp i kyrkogårdsförvaltningen lokaler.

Text och foto NG Olsson