Tisdagen den 6 oktober gästades vi av Gustav Enander som arbetar med klimatfrågor vid länsstyrelsen.

Gustavs föredrag hade temat ”Klimatet förändras – vad kan vi göra för att anpassa samhället”

Vi fick en bild av bakgrunden till vad som händer med vårt klimat, vilka konsekvenser det får och att det är människans påverkan som är orsaken.
Extrema väderförhållanden blir vanligare och många av oss minns väl det kraftiga störtregn som drabbade Jönköping sommarn 2013 och nyligen även skyfallet över franska Nice med omgivningar.
Gustav kom även in på hur klimatförändringarna påverkat Jönköping. Under de senaste 20 åren har det i snitt blivit 1,8 grader varmare och det faller 20 procent mer nederbörd.

Klimatförändringar i Jönköpings län till år 2100 beräknas bli + 4 grader, 80-90 procent färre snödagar, 20 % mer nederbörd och 100 dagar längre vegetationsperiod. Till detta kommer ökning av extrema väderförhållanden. År 2014 var det varmaste året sedan 1880.
Torka, storm och extrem nederbörd är vad vi brukar räkna som extremväder beroende på klimatförändringar. Som en följd av detta kan tilläggas jordskred, ras, översvämningar och påverkan på jord- och skogsbruk samt djurlivet.
Det uppskattas att ca 100 miljoner människor är på flykt på grund av klimatförändringarna i världen.

Det är viktigt att vi arbetar med klimatfrågorna i två separata spår:

1. Minskar klimatpåverkan

2. Anpassar samhället att hantera effekterna av klimatförändringarna.

Länsstyrelsens uppdrag är att samordna det regionala klimatarbetet i Jönköpings län.
Detta genom att bidra med stöd och underlag till länets aktörer för att ge dem ökad kunskap och medvetenhet om läget.
Gustav avtackas för en spännande och informativ föredragning och boken ”Glimtar ur ett regementes liv under 90 år ” överlämnades av vice ordförande Lennart Andersson.

Text Lennart Andersson
Foto Ulf Gustafson