Tisdagsträffen den 1 april var förlagt till Miliseum i Skillingaryd. Vi var ett 15-medlemmar som mött upp till dagens studiebesök. Förra gången som vi var på besök, den 2 april 2013, var Miliseum under uppbyggnad och det var några månader kvar till öppnandet. Sedan dess har Miliseum slagit upp sina portar efter att högtidligen ha invigts av landshövdingen. Nu fick vi se det färdiga resultatet och det var imponerande.

Verkligt intresserade kamrater

Sven Engqvist och Kaj Nordqvist tog hand om oss och guidade oss på ett engagerat och spännande sätt runt i de olika delarna av Miliseum. Första delen handlar om den indelta soldaten och här berättas det om de indelta soldaternas och deras familjers levnadsvillkor både på torpet och under övningar på regementsheden.

Sven kan få det att se verkligt ut

Miliseum är även nationellt museum för ingenjörstrupperna och i den delen fick vi en inblick i ingenjörstruppernas historia och utrustning. Utbyggnad av Miliseum fortsätter, nu planeras det för en fältarbetspark och för en modellkammare med bromodeller som tidigare använts i utbildning av soldater.

Miliseums föremålsbestånd utgörs av de huvudsakligen militärhistoriska samlingarna från f.d A6 Försvarshistoriska Museum i Jönköping och från f.d Göta Ingenjörregementes museum i Eksjö. Även föremål från Jönköpings läns Museum ingår. Miliseum har idag ca 15 000 föremål, ca 7000 boktitlar och ca 40 000 bilder.

Avslutningsvis tackade vår ordförande, Leif Oscarsson, Sven och Kaj för ett spännande och intressant besök.

Text och foto

NG