På vårens sista tisdagsträff gästades vi av doktor Thomas Axelsson från Värnamo Lasarett som bl.a. har tjänstgjort som militärläkare i ISAF:s svenska kontingent i Afganistan.

Thomas är uppväxt i Vrigstad, blev officer vid Jägarskolan i Kiruna, därefter läst medicin och arbetar nu som doktor på lasarettet i Värnamo.

Thomas har varit i utlandstjänst vid följande tillfällen. Afganistan 2006, Schad 2008 och Afganistan igen 2010 och 2011. Han berättade ingående om Afganistan, ett land som är 1,5 ggr så stort som Sverige med 31 miljoner invånare där Opium (Vallmo) är den största grödan. Landet har en splittrad befolkning med olika ursprung, språk och traditioner och har historiskt alltid varit ett genomfartsområde där befolkningsgrupper har stannat av olika anledningar. Pachtunerna är den största folkgruppen och betraktar sig som ursprungsbefolkning. Hazarerna är ett annat folk från Mongoliet, som alltid varit illa behandlat och varit den folkgrupp som haft minst inflytande. Under de senaste århundradena har många inkräktare försökt få inflytande i landet men blivit utslängda, som perser, engelsmän och ryssar.

Det råder ett komplext förhållande till grannländerna Iran och Pakistan. De olika befolkningsgrupperna finns på bägge sidor om gränserna och de känner mera tillhörighet till sin stam än till landet där de befinner sig. Många lokala krigsherrar har under årens lopp med våld skaffat sig herravälde över vissa territorier och plågat befolkningen med terror och maffialiknande skattesystem. På senare år tog talibanerna makten genom att med våld tysta ner de lokala krigsherrarna och därmed åstadkomma ett tillfälligt lugn, som till en början attraherade många, men ganska snart började talibanerna med sin egen terror. Detta fick fortgå under ganska lång tid. Det var först när man i väst märkte att talibanerna sköt sönder urgamla Buddastatyer som man reagerade och början till den nuvarande situationen inleddes.

Afganska regeringen har nu, tack vare avsevärd hjälp av FN och NATO (ISAF), kontroll över talibanerna. Det är dock mycket osäkert hur det kommer att bli när ansvaret gradvis skall överflyttas till afganerna själva. ISAF skall vara helt borta under 2014.

Sverige bidrar med

  • Militär insats - ISAF
  • Diplomati - utrikesdepartementet
  • Civil insats - justitiedepartementet
  • Utvecklingssamarbete  - SIDA

Thomas har varit med sedan 2006 och bl.a. drivit vårdcentraler i ISAFs regi. Det har mest handlat om traumavård, olycksfall och sjukdomar typ malaria.

Han fick en lång varm applåd för sin lysande genomgång av förhållandena för svenska soldater i utlandstjänst.

Efter föredraget delade Leif Oscarsson ut  kamratföreningens förtjänstmedalj till Jan Holtz för hans omfattande arbete med att ta fram vår nya hemsida.

Evald P

Leif Oscarsson överlämnar kamratföreningens förtjänstmedalj till Jan Holtz.  
Foto: Hans Sunesson

Doktor Thomas Axelsson berättar om sin tjänstgöring vid ISAF i Afganistan.
Foto: Hans Sunesson