Den 2 april styrde vi kosan till Skillingaryd och Miliseum. Vi var ett 30-tal kamrater som förväntansfulla mött upp till dagens studiebesök.

Sven Engqvist och Kaj Nordqvist tog med oss på en spännande och intressant rundtur på Miliseum.  Det började med att vi fick se en film som introduktion till Miliseum och dess verksamhet. Vi guidades därefter runt i lokalerna och fick en inblick i vad som pågår under Miliseums uppbyggnad och hur det färdiga museet kommer att se ut.

Vi fick även med oss en del fakta:

Två statliga uppdrag är grundläggande för Miliseums verksamhet:

  1. Att berätta om de indelta soldaternas och deras familjers levnadsvillkor både hemma på torpet och under övningar på regementsheden. Heden i Skillingaryd gick under namnet "Slätten".
  2. Att vara det nationella museet för Ingenjörtrupperna.

Miliseum ingår i nätverket Sveriges Militärhistoriska Arv (SMHA) som är ett statsunderstött nationellt nätverk med 26 museala etableringar över hela landet. Miliseum drivs av Stiftelsen Regementsheden där Vaggeryds kommun är huvudman.

Huvuddelen av museets föremål kommer från f.d A6 Försvarshistoriska Museum i Jönköping och från f.d Göta Ingenjörregementes museum i Eksjö. Även föremål från Jönköpings läns Museum ingår.

Museet invigs/öppnar lördagen den 14 september 2013 i närvaro av landshövdingen.

Det var ett givande och engagerande besök, med många igenkännande.
Besöket gav mersmak och att besöka det färdiga Miliseum är att rekommendera.

NG Olsson

Först blev det film i Miliseums lokaler i Skillingaryd...

Foto Hans Sunesson

...därefter tar Sven Engkvist oss entusiastiskt tillbaka i militärhistorien.

Foto Hans Sunesson