Den 5 mars var Ulrika Gotthardsson inbjuden för att tala om Jönköping Energi. Hon redovisade hur kommunen satsar på infrastruktur för el, fjärrvärme och fibernät. Ingen kan väl vara okunnig om det – halva sta´n har ju varit uppgrävd! Sammankopplingen av fjärrvärme mellan Jönköping och Bankeryd är nu klar. Sju år efter att kraftvärmeverket i Torsvik stod klar pågår schaktning för en ny panna. Den skall stå klar hösten 2014 till en kostnad av 1,2 miljarder.

Den stora fördelen med Torsvik är att nästan hälften av bränslet består av avfall. Resten består av biobränsle, olja m.m. Den nya pannan kommer att bränna biobränsle i form av träpulver och pellets. Den sammanlagda andelen avfall kommer att vara lika stor även efter 2014, men biobränsle ökar och olja minskar – relativt, men inte i absoluta tal, eftersom efterfrågan på fjärrvärme ökar och olja behövs för topproduktion. Torsvik bränner nu 20 ton bränsle per timma, 140 000 ton/år. Av detta blir det 100 GWh el per år och 340 GWh värme.

Rune Carlsson